Даунов синдром

Нема кратење на финаниската помош за децата со Даунов синдром, туку промена на методологијата, родителите да поднесат жалба за промена на одлуката