дезинформации

Како да се заштитиме од дезинформациите во изборните кампањи?