Дигитален развој

Грковска: Дигиталниот развој мора да биде инклузивен и со еднакви можности за сите