ЕСМ

Македонија има огромен потенцијал за изградба на соларни и на ветерни централи на деградирано земјиште