Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Европски ден на јазиците

На Европскиот ден на јазиците во Софија претставени поезијата на Рацин и локалните говори од Кратово