Ферхојген

Ферхојген: Проблемот меѓу Северна Македонија и Бугарија е прашање за 19 век, а евроинтеграцијата на регионот е прашање на иднината