Газа

Папата бара населението во Газа да има безбеден пристап до хуманитарната помош