годишен конкурс

Костадиновска-Стојчевска: Дел од реакциите се недолични, поважно е што проектите носат нов квалитет и побогата културна сцена