национализам

„Популарноста“ на национализмот не излегува од мода