новинарство

Љупчо Поповски, новинар: Сега се негува стравот, а не храброста и погледите во иднината