протест

Белгиските земјоделци го блокираа Брисел незадоволни од престрогите европски правила за животна средина и падот на приходите