Сашко Георгиев

ИНТЕРВЈУ Георгиев, претседател на Судски совет: ЕК нотира стари и реални проблеми, но имаме ресурси и квалитети за подобрување на правосудството