Сергеј Лебедев

Сергеј Лебедев: Иднина за Русија? Во моментов нема такво нешто