Славица Грковска

НУ Националниот џез оркестар ќе се всели во реновираните простории во јуни