ТИРЗ

ТИРЗ: Скопје на прво место за инвестирање меѓу градовите со средна големина во Европа