туризам

Лескаровска: Работиме на градење Национална стратегија за туризам со која ќе ја промовираме Северна Македонија како туристички бренд