УНЕСКО

Костадиновска-Стојчевска: Активно соработуваме со УНЕСКО во заштитата на природното и културното наследство во Охрид