Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Универзитет Гоце Делчев Штип

Во Софија се отвора изложба со дела од Ликовната академија на Универзитетот Гоце Делчев од Штип