Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Васка Бајрамовска-Мустафа

Истражување: До Омбудсманот поднесени 191 претставки за повреда на правата на децата, насилството сè уште присутно во училиштата