Весна Костовска

Весна Костовска: Јазикот не припаѓа на ниедна фракција, партија и идеологија, имагинарни и деструктивни се ставовите дека тој ќе биде асимилиран во ЕУ