животна средина

Шукова: Саса е пример како треба да се инвестира во животната средина