автократија

Загрижувачка студија: Во светот има повеќе автократски од демократски режими