демократија

Северна Македонија и оваа година е во групата „демократии со недостатоци“ на „Економист“