Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”

Меѓународен научен собир „Македонскиот јазик во светлината на семантичките проучувања“