Јордан

Сафади: Јордан нема да дозволи да биде инволвиран во конфликтот меѓу Иран и Израел