легална миграција

Велика Британија се стреми кон намалување на легалната миграција