намалување

Намалување на стапката на слободни работни места во ЕУ во третиот квартал