Народен правобранител

Омбудсманот Зибери по повод 10 Декември: Секој има право да живее нормален живот