обновливи извори

За 25 месеци со енергетски капацитети од обновливи извори добивме нов РЕК