Отворен Балкан

Од март граѓаните од Албанија, Србија и Северна Македонија ќе можат да се вработуваат во било која од овие земји