Преспански

Македонскиот јазик е борба која никогаш не завршува – За Центарот за македонски јазик во Грција