проект „Поврзување“

ФОТОГАЛЕРИЈА Уметничкиот проект „Поврзување“ на КИЦ Софија гостува во Сандански