Што го врти светот

QX, стартап компанија од Македонија стана конкурентна на светскиот пазар со иновативна понуда меѓу потрошувачите и големите компании