Зелена агенда

Зелените политики на Северна Македонија во 2023 година: Зелена трансформација преку циркуларна економија и обновливи извори на енергија