злосторство

Арапска лига: Принудниот трансфер на населението во Газа е злосторство