КИЦ Софија

Сликарството на Ликовната академија од Штип во Софија: Предизвик за свој естетски став и буден поглед во општеството