Крмов

Крмов ќе си плати 9000 евра за „ќејфот“ со вандализмот во Собранието