пропаганда

ОФАНЗИВА: Мицковски во лична пресметка и клеветење