„Што го врти светот?“

„Што го врти светот?“: Речиси сите млади се свесни од потребата за постојано учење, тоа често го носи и на ново работно место