слобода на медиуми

Европски закон за слобода на медиумите: Поголема заштита на новинарите и медиумските компании од политичко влијание