Медиуми

Членките на ЕУ го поддржаа новиот Европски закон за слобода на медиумите