Универзална сала

Новиот лик на старата добра Универзална сала: Помал број на седишта, покомотни редови