КИЦ на РСМ во Софија

Промоцијата на книгите „Цариградски емигрант“ и „Граница“ од Луан Старова во КИЦ Софија