лекторат

Отворен Лекторат по македонски јазик, литература и култура во Тирана, уште еден мост за соработка меѓу Македонија и Албанија