Меѓународен семинар за македонски јазик

Започнува кампањата „Радио седмица на македонистиката“